Asumissäännöt

Arvoisat vieraat!

Teitä pydetään noudattamaan hotellin asumissääntöjä

 1. Te ette saa häiritä käyttäytymisellään muita hotellivieraita, tulee noudattaa hiljaisuutta.
 2. Tulee noudattaa paloturvallisuuden sääntöjä.
 3. Hotelli ja sen sisustus ovat museon suojeluksessa, ne ovat taiteelliset, arkkitehtoniset ja historialliset arvot. Toivomme, että se lisää makua ja hienostuneisuutta lomalle ja toivomme, että huolehditte huonekaluista ja sisustuksesta.
 4. Varattaessa hotellin saalit, saunat tai palvelut luettelosta, pitää noudattaa varausehtoja ja maksa palveluja täydellisesti.
 5. Lähtäessä huoneesta, varmista, että vesihanat ja ikkunat ovat kiinni, valot ovat sammutettu ja sähkölaitteet ovat pois päältä.
 6. Hotellissa on kielletty muuttaa huonekalun tai sisustuksen sijaintia tai viedä ne pois huoneesta.
 7. Ei ole suositeltu kutsua vieraita huoneeseen, jättää heitä yksin huoneeseen, jakaa avaimia tai jättää huoneen ovi auki.
 8. Mikäli huonekalu tai muu sisustus rikkoontuu, tulee maksaa aiheutuneet kulut välittömästi.
 9. Ei voi säilyttää tulenarkoja materiaaleja huoneessa, aseita, kemiallisia ja radioaktiivisia laitteita.
 10. Eläinten tuonti hotelliin on kielletty.
 11. Hotelli takaa vieraille heidän asioiden turvallisuutta huoneessa, jos he noudattavat asumissääntöjä.
 12. Hotelli ei vastaa huoneessa olevista rahasta, luottokortteista, arvotavaroista, koruista, jotka eivät olleet säilytyslokerossa.
 13. Mikäli henkiläkohtaiset asiat on kadonnut huoneesta, asiasta on välittömästi ilmoitettava hotellille.
 14. Teidän turvallisuuden ja suojelun vuoksi, hotellin työntekijät voivat kysyä matkailun syystä. Pyydämme ymmärtämään tämän asian.
 15. Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisätiloissa! Mikäli huoneessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, vähintään 300 €. Varaaja on velvollinen korvaamaan huoneelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Toivotamme Teille unohtumatonta oleskelua hotellissa Rantalinna.